bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie

27.01.2015

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 1400 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu tym wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1

 • WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice
 • Cena brutto -989 674,54zł
 • Termin wykonania – 01.05.2015 r.
 • Rękojmia- 36 miesięcy
 • Gwarancja- 36 miesięcy
 • Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

Oferta Nr 2

 • HYDRO MARKO Sp.zo.o. SP.K, ul.Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin
 • Cena brutto 1 071 999,99 zł
 • Termin wykonania – 01.05.2015 r.
 • Rękojmia- 36 miesięcy
 • Gwarancja- 36 miesięcy
 • Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

Oferta Nr 3

Konsorcjum firm w składzie:

 • Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp.zo.o., ul. Bór 139 ,42-202 Częstochowa
 • Partner: ABT Sp.zo.o. i Wspólnicy – Spółka komandytowa, ul.Bór 143/157, 42-202 Częstochowa
 • Cena brutto 1 045 500,00 zł
 • Termin wykonania – 01.05.2015r
 • Rękojmia- 36 miesięcy
 • Gwarancja- 36 miesięcy
 • Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

W dniu 27 stycznia 2014 r. Zamawiający dokonał indywidualnej oceny ofert, wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium cena – 95% i kryterium termin wykonania 5%, przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta Nr 1 otrzymała w kryterium cena 95 pkt.
Oferta Nr 2 otrzymała w kryterium cena 89 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała w kryterium cena 90 pkt.

Oferta Nr 1 otrzymała w kryterium termin wykonania 4 pkt
Oferta Nr 2 otrzymała w kryterium termin wykonania 4 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała w kryterium termin wykonania 4 pkt.

Razem

Oferta Nr 1 otrzymała 99 pkt.
Oferta Nr 2 otrzymała 93 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała 94 pkt.

Najwyższą punktację otrzymała Oferta Nr 1 złożona przez WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit a) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, krótszym niż termin 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prowadzący sprawę : Paweł Jackowski (tel.: 791 294 174)

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 27.01.2015

Dokument oglądany razy: 617
« inne aktualności