bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej,
2) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
3) Odprowadzanie ścieków,
4) Wywóz śmieci i odpadów,
5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów, linii elektoenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przemysłowych,
6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych,
7) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
8) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
9) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
10) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
11) Badania i analizy techniczne,
12) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
13) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
14) Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
15) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
16) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową.Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Wiktor Szymczak
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 5 167