bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Załatwianie spraw

Przyjmowanie interesantów:
Interesanci przyjmowani są:
• od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 w Biurze Obsługi Klienta, ul. Kościuszki 9, 98-290 Warta, tel./fax: (043) 829-54-01, e-mail: zwikwarta@zwikwarta.pl i Oczyszczalni w Warcie, ul. Łódzka 1, 98-290 Warta tel.: (043) 829-42-60

Wykonywanie przyłączy:

W celu wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy:
• złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej, (wzór do pobrania ze strony www.zwikwarta.home.pl)
• wykonać projekt techniczny wykonania przyłącza, którego dotyczy wniosek,
• uzgodnić z zakładem termin i sposób realizacji budowy przyłącza,
• zgłosić gotowość o odbiorze wykonanego przyłącza.
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW :
• dowód osobisty osoby ubiegającej się o przyłącze,
• dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
• aktualna mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejącej już infrastruktury oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
*Zgłoszenia usterek i awarii przyjmuje:
• od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 - Biuro Obsługi Klienta; tel. (0-43) 829-54-01
• przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – Oczyszczalnia, tel. (0-43) 829-42-60Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 17.08.2018
Podpisał: Wiktor Szymczak
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 7 639