bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wybót oferty przetargowej na: "„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie oraz tereny utwardzone z drogami i chodnikami) na działce nr ewid. 102 (obręb ged. Ustków) położonej w miejscowości Ustków Gmina Warta”

Ta wiadomość nie była zmieniana